kwaliteit en certificering

InstallQ

InstallQ is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector.

Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen InstallQ samen aan veilige installaties en een gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

Als erkend installQ installateur voeren wij veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken de opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever of consument op vertrouwen.

ABT Elektrotechniek B.V. voldoet als erkend InstallQ Installateur aan de normen en eisen van de erkenningsregeling. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende InstallQ Installateur voldoen aan deze eisen.